Slider

Zapraszamy. Skorzystaj z doświadczenia naszych specjalistów.

mgr Magdalena Borodzicz-Zasadzińska

Specjalista emisji głosu i surdologopedii

Jest absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego Wydziału Filozoficzno-Historycznego oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydziału Humanistycznego. W zakresie rehabilitacji słuchu i mowy osób niedosłyszących i głuchych kształciła się w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z osobami niedosłyszącymi (zarówno z dziećmi jak i z dorosłymi) po zabiegach chirurgicznych wszczepienia implantu ślimakowego i po dopasowaniu aparatu słuchowego. Przeprowadza diagnozę audiofonologiczną, programuje rozwój fonologiczny  i językowy dzieci z zaburzeniami słuchu, bada i ćwiczy  percepcję dźwięków mowy, pamięć, uwagę, analizę i syntezę słuchową. Bada i ćwiczy słuch fonematyczny.

Ponadto specjalizuje się w terapii logopedycznej osób z wadą zgryzu , rozszczepem wargi i podniebienia oraz innymi nieprawidłowościami w budowie i czynności jednego lub kilku elementów zespołu twarzowo-szczękowego. Przeprowadza diagnozę warunków zgryzowych, ocenia: sprawność narządów artykulacyjnych, rodzaj dodatkowych nieprawidłowości anatomicznych, rodzaj stwierdzonych dysfunkcji i parafunkcji i ich wpływu na artykulację.

Prowadzi także terapię w zakresie logopedii ogólnej dzieci i młodzieży (opóźniony rozwój mowy , zaburzenia artykulacji , niepłynność mowy – jąkanie).

Zainteresowania:
literatura, psychologia, fotografia przyrodnicza, muzyka klasyczna , opera.

Zapraszamy. Skorzystaj z doświadczenia naszych specjalistów.