Slider

Zapraszamy. Skorzystaj z doświadczenia naszych specjalistów.

Implanty zębów Łódź

Co to jest implant zębowy (stomatologiczny)?

W naszym gabinecie Ortoprotex w Łodzi stawiamy na najlepsze dostępne technologie i rodzaje leczenia implantologicznego zębów.

Implant zębowy jest to niewielka tytanowa śruba zastępująca korzeń zęba umieszczana na stałe w kości szczęki lub żuchwy. Jest to obecnie najnowocześniejsze i najbardziej naturalne rozwiązanie w przypadku braku własnego uzębienia. Implant stomatologiczny zastępuje korzeń brakującego zęba i stanowi podstawę do jego odbudowy. Implanty mogą być stosowane zarówno w przypadku pojedynczego braku zębowego, braku kilku zębów lub całkowitego braku uzębienia własnego. Tytan jest metalem biokompatybilnym, czyli bardzo dobrze tolerowanym przez organizm człowieka, dlatego wykonane z niego implanty zębowe nie wywołują reakcji alergicznych. Po umieszczeniu implantu w kości dochodzi do procesu osseointegracji, czyli zrostu żywej tkanki kostnej z tytanową powierzchnią implantu. W efekcie następuje zintegrowanie się wszczepu z kością. Sprawia to, że implanty stomatologiczne wyglądają naturalnie i w harmonijny sposób uzupełniają zgryz.

Wskazania i przeciwwskazania do założenia implantów zębowych

Implanty mogą być zakładane we wskazanych sytuacjach, dlatego zanim zdecydują się Państwo na to rozwiązanie zalecamy kontakt z naszym implantologiem, który doradzi najlepsze rozwiązanie oraz opowie o zaleceniach i przeciwwskazaniach do zabiegu wszczepienia implantu zębowego. Zapraszamy do naszej kliniki (Łódź, ul. Przybyszewskiego 12).

Wskazania — kiedy polecamy implanty stomatologiczne:

 • utrata pojedynczego lub kilku zębów,
 • braki międzyzębowe, w których założone mają zostać mosty lub korony (Implanty zwiększą liczbę filarów pod przyszłą protezę),
 • brak zawiązek zębów stałych widocznych na zdjęciu RTG,
 • rozległe uszkodzenia szczęki lub żuchwy,
 • protezy zębowe stałe zamiast ruchomych.

Przeciwwskazania do zastosowania implantów stomatologicznych:

 • paradontoza,
 • zły stan jamy ustnej,
 • cukrzyca o nieunormowanym przebiegu,
 • nowotwór, AIDS,
 • ciąża,
 • brak miejsca lub niewystarczająca wysokość wyrostka zębodołowego oraz inne zniekształcenia uniemożliwiające prawidłowe zamocowanie implantów,
 • próchnica oraz stany zapalne.

Etapy leczenia implantologicznego

 1. diagnostyka i planowanie leczenia,
 2. etap chirurgiczny,
 3. etap protetyczny.

Etap 1: Diagnostyka i planowanie leczenia

Wywiad z pacjentem:

 • ogólny stan zdrowia,
 • przyjmowanie leków,
 • oczekiwania pacjenta wobec leczenia implantologicznego.

Badania lekarskie:

 • tkanki miękkie,
 • stan zębów,
 • przyzębie,
 • pozycje zębów.

Diagnostyka radiologiczna i tomografia komputerowa (CT)

Dzięki CT lekarz jest w stanie ocenić ilość i jakość kości w rejonie planowanego zabiegu implantacji stomatologicznej, co pozwoli opracować kolejność i rodzaj zabiegów niezbędnych do uzyskania sukcesu leczenia. A jednocześnie gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa zabiegu dzięki lepszej znajomości pola zabiegowego.

Ocenie podlegają:

Stan kości, wysokość i szerokość wyrostka zębodołowego w miejscu planowanej implantacji, przebieg kanału nerwu zębodołowego dolnego, umiejscowienie otworu bródkowego, położenie i granice zatok szczękowych.

Etap 2: Zabieg wszczepiania implantu zęba

Przed każdym zabiegiem pacjent zapoznaje się ze zgodą na zabieg wszczepienia implantu zębowego. W klinice stomatologicznej Ortoprotex zabiegi są przeprowadzane w znieczuleniu miejscowym co maksymalnie podnosi komfort zabiegu. Zabieg wszczepienia implantu zęba może przebiegać jednoetapowo lub dwuetapowo.

Zabieg jednoetapowy polega na wprowadzeniu implantu stomatologicznego wraz ze śrubą gojącą lub łącznikiem protetycznym.

Zabieg dwuetapowy polega na wszczepieniu implantu zębowego i zabezpieczeniu go śrubą zamykającą, śruba gojąca (zabliźniająca) zostanie dokręcona do implantu podczas drugiego zabiegu po około 3-5 miesiącach.


Zdjęcie szwów następuje w 7-10 dobie po zabiegu.

Jeżeli brakuje miejsca, aby wprowadzić implant potrzebne są dodatkowe zabiegi mające na celu zwiększenie objętości kości, takie jak:

Sterowana regeneracja kości

Polega na umieszczeniu w rekonstruowanej okolicy biomateriału oraz pokrycie go specjalną membraną zaporową. Dzięki membranie zaporowej regenerowany obszar jest chroniony przed wrastaniem tkanek miękkich. Po kilku miesiącach, na skutek działania procesów regeneracyjnych i remodelujących, materiał ulega przebudowie na pełnowartościową, własną tkankę kostną pacjenta, w którą bez obaw można wprowadzić implanty stomatologiczne. Materiał kościozastępczy pełni w tym procesie funkcje matrycy (swoistego „rusztowania”) dla regeneracji kostnej i procesu przebudowy kości własnej pacjenta.


W zabiegach tych wykorzystywane są biomateriały, membrany teflonowe, drukowane siatki tytanowe.

Drukowana siatka tytanowa jest precyzyjnie dopasowana do warunków anatomicznych pacjenta, umożliwiająca indywidualną stabilizację biomateriału (materiału kościozastępczego) podczas procesu regeneracji. Siatka wykonywana jest w najnowszej technologii CAD/CAM na podstawie tomografii komputerowej.

Podniesienie dna zatoki Sinus lift

Metoda otwarta stosowana jest w przypadkach gdy do wszczepienia implantu zębowego niezbędne jest podniesienie dna zatoki od 6mm do 10mm. Zabieg wiąże się z dojściem do dna zatoki poprzez boczne okno, podniesienie błony śluzowej zatoki i wypełnienie tego miejsca biomateriałem. Zabieg ten wydłuża czas do właściwej implantacji o okres całkowitego wygojenia czyli o ok 12 miesięcy.

Metoda zamknięta (osteotomowa) polega na wprowadzeniu materiału kościotwórczego poprzez otwór wywiercony w kości pod przyszły implant tzw. Łoże implantu. W ten sposób można uzyskać ok. 3mm dodatkowego miejsca. Zaletą w porównaniu do metody otwartej jest mniejsza inwazyjność i ryzyko powikłań oraz możliwość natychmiastowej implantacji.


W celu polepszenia warunków estetycznych i funkcjonalnych mogą być również konieczne zabiegi w zakresie chirurgii plastycznej tkanek miękkich.

Etap 3. Protetyka stomatologiczna Łódź

Po zakończeniu procesu gojenia przystępujemy do odbudowy braków zębowych. W tym celu wykonywane są wyciski, które trafiają do technika a następnie gotowa praca protetyczna jest umieszczana w ustach pacjenta.

Rodzaje uzupełnień na implantach:

Zabiegi wykonywane są przez dr Macieja Justynę. Zapraszamy do naszej kliniki stomatologicznej Ortoprotex, Łódź, ul. Przybyszewskiego 12

Zapraszamy. Skorzystaj z doświadczenia naszych specjalistów.

Gabinet stomatologiczny Ortoprotex, Łódź, ul. Przybyszewskiego 12