s9
s17
s18
s16
slajd_x
s8
s2
s11
s7
s6
s13
s4
s12
gab_5
s5
gab_1
s30
s14
s1
s3
tartak
s19
s20
s21
s22
s23
s24
s25

Zapraszamy. Skorzystaj z doświadczenia naszych specjalistów.

Neurologopeda

Jakie są cele doustnej terapii mięśniowej miofunkcjonalnej?

Cele, jakie stawia sobie terapia neurologopedyczna w ramach doustnej terapii miofunkcjonalnej to:

  1. Ocena zmiany, które mogą się pojawić, zarówno strukturalnie, jak i funkcjonalnie, w odniesieniu do oddychania, żucia, połykania czego celem będzie nauczenie prawidłowej pozycji języka i żuchwy  w spoczynku. 
  2. Dokona diagnozy miofunkcjonalnej, określając również zmiany strukturalne i funkcjonalne obserwowane z jakościowego punktu widzenia.
  3. Zaprojektuje dla każdego przypadku indywidualny plan interwencji, który będzie polegał na wykonywaniu ćwiczeń mięśniowych, wypieraniu złych nawyków i uświadomieniu sobie nowo nabytych wzorców.
  4.  Wypracuje za pomocą diagnozy i ćwiczeń właściwą pozycję języka w spoczynku do trwałej i komfortowej interwencji ortodontycznej.

Skoordynuj interwencję funkcjonalną/ mięśniową z interwencją ortodonty, dzięki czemu Twoje leczenie będzie opłacalne i trwałe. 

Neurologopeda Beata Musierowicz

previous arrow
Miofunkcja opis 21.02.24.docx1
Miofunkcja opis 21.02.24.docx2
Miofunkcja opis 21.02.24.docx
next arrow

Zapraszamy. Skorzystaj z doświadczenia naszych specjalistów.

Gabinet stomatologiczny Ortoprotex, Łódź, ul. Przybyszewskiego 12