s9
s17
s18
s16
slajd_x
s8
s2
s11
s7
s6
s13
s4
s12
gab_5
s5
gab_1
s30
s14
s1
s3
tartak
s19
s20
s21
s22
s23
s24
s25

Zapraszamy. Skorzystaj z doświadczenia naszych specjalistów.

Leczenie zespołowe IMPLANTOLOGIA -PROTETYKA

Pacjentka lat 41 zgłosiła się do Ortoprotex  po  nieustającej walce o piękny
uśmiech . Niestety estetyka uśmiechu budziła dużo zastrzeżeń .

Po konsultacji implantologicznej i protetycznej ustalono
zakres uzupełnienia implantologicznego oraz plan pracy protetycznej . Praca
protetyczna obejmowała licówki i korony wykonane z cyrkonu w technice
skanowania . Uśmiech końcowy był spełnieniem marzeń naszej pacjentki . Z
czego bardzo się cieszymy.
Lekarze.prowadzący
lek.stom.Wiktor Krawczyński
lLek stom.Maciej Justyna

Zapraszamy. Skorzystaj z doświadczenia naszych specjalistów.

Gabinet stomatologiczny Ortoprotex, Łódź, ul. Przybyszewskiego 12