s9
s17
s18
s16
slajd_x
s8
s2
s11
s7
s6
s13
s4
s12
gab_5
s5
gab_1
s30
s14
s1
s3
tartak
s19
s20
s21
s22
s23
s24
s25

Zapraszamy. Skorzystaj z doświadczenia naszych specjalistów.

Pacjent periodontologiczny leczony aparatami stałymi

Pacjent dorosły lat 45 zgłosił się z problemem periodontologicznym . Zęby
dolne wykazywały dużą ruchomość i poziomy zanik kości .

Jedyna możliwością ustabilizowania pozycji zębów było leczenie ortodontyczne za pomocą aparatów
stałych a następnie wklejenie retajnerów o przedłużonym lub dożywotnim
noszeniu. Leczenie trwało 16 miesięcy. Na zakończenie leczenia wykonano
kontrolne zdjęcie tomograficzne CBCT . Stan kości nie uległ zmniejszeniu
natomiast obciążenie kości dzięki prawidłowej pozycji zębów  i zszynowaniu
wielokrotnie mniejsze . Uśmiech z własnymi zębami zapewniony na wiele lat . Lekarz prowadzący : specjalista ortodonta Joanna Ślusiewicz

Zapraszamy. Skorzystaj z doświadczenia naszych specjalistów.

Gabinet stomatologiczny Ortoprotex, Łódź, ul. Przybyszewskiego 12