s9
s17
s18
s16
slajd_x
s8
s2
s11
s7
s6
s13
s4
s12
gab_5
s5
gab_1
s30
s14
s1
s3
tartak
s19
s20
s21
s22
s23
s24
s25

Zapraszamy. Skorzystaj z doświadczenia naszych specjalistów.

Rekonstrukcja zwarcia, starcie patologiczne zębów, zęby przebarwione -leczenie kompleksowe

Pacjentka l. 25 zgłosiła się do gabinetu z powodu startych, przebarwionych zębów – celem poprawy estetyki uśmiechu.

Leczenie ortodontyczne polegało na wyrównaniu płaszczyzny okluzjji i poprawie symetrii ustawienia zębów.
Następie zaplanowano leczenie protetyczne – wykonano odbudowę zębów:

  • górnych przednich koronami pełnoceramicznymi
  • dolnych przednich licówkami kompozytowymi
  • anatomię zębów bocznych odtworzono za pomocą nakładów kompozytowch.

Przywrócony został kształt anatomiczny wszystkich zębów i prawidłowe kontakty między zębami górnymi i dolnymi. Odbudowy protetyczne zaplanowano w najbardziej fizjologicznym położeniu żuchwy – tzn. relacji centralnej. Uzyskano poprawę kształtu i koloru zębów, dzięki czemu pacjentka może cieszyć się zdrowymi zębami i pięknym uśmiechem.

Leczenie kompleksowe wykonały:
ortodoncja – lek. dent. Joanna Ślusiewicz specjalista ortodoncji
protetyka – lek. dent. Alicja Kościńska specjalista protetyki stomatologicznej

Zdjęcia przed i po leczeniu:

Zapraszamy. Skorzystaj z doświadczenia naszych specjalistów.

Gabinet stomatologiczny Ortoprotex, Łódź, ul. Przybyszewskiego 12