s9
s17
s18
s16
slajd_x
s8
s2
s11
s7
s6
s13
s4
s12
gab_5
s5
gab_1
s30
s14
s1
s3
tartak
s19
s20
s21
s22
s23
s24
s25

Zapraszamy. Skorzystaj z doświadczenia naszych specjalistów.

Zgryz krzyżowy u pacjentki dorosłej

Pacjentka zgłosiła się do nas z dużymi powikłaniami już istniejącego zgryzu krzyżowego. Były to szpary międzyzębowe i liczne starcie brzegów zębów.

Leczenie trwało 15 miesięcy. Rozwój wady nie tylko został zahamowany ale również pacjentka zyskała nowy uśmiech a my satysfakcję.

Lekarz prowadzący : lek. spec. ortodonta Joanna Ślusiewicz

Zapraszamy. Skorzystaj z doświadczenia naszych specjalistów.

Gabinet stomatologiczny Ortoprotex, Łódź, ul. Przybyszewskiego 12