s9
s17
s18
s16
slajd_x
s8
s2
s11
s7
s6
s13
s4
s12
gab_5
s5
gab_1
s30
s14
s1
s3
tartak
s19
s20
s21
s22
s23
s24
s25

Zapraszamy. Skorzystaj z doświadczenia naszych specjalistów.

Zgryz otwarty powikłany brakami zębów przednich

Pacjent lat 20 trafił do nas z dużą wada ortodontyczną.

Zgryzy otwarte to jedne z najtrudniejszych wad do leczenia aparatami stałymi. Dodatkowo wada zgryzu powikłana była genetycznym obustronnym brakiem dwójek.

Po 18 miesiącach leczenia ortodontycznego pacjent został przygotowany do leczenia estetycznego.

Po konsultacji zespołowej lekarza ortodonty i lekarza stomatologa zajmującego się leczeniem estetycznym ustalono plan rekonstrukcji estetycznej i czynnościowej zgryzu. Na wizycie podczas której przymierzono nowy uśmiech zapadły ostateczne decyzje spełniające oczekiwania pacjenta. Podczas ostatniej wizyty udało nam się spełnić marzenia pacjenta – stworzyć nowy, piękny uśmiech. Współpraca zespołowa dotyczyła nie tylko lekarzy ale przede wszystkim pacjenta i Rodziców.

Leczenie przeprowadził zespół w składzie:

Leczenie ortodontyczne – dr Joanna Ślusiewicz spec. ortodonta
Stomatologia estetyczna – dr Wiktor Krawczyński

Zapraszamy. Skorzystaj z doświadczenia naszych specjalistów.

Gabinet stomatologiczny Ortoprotex, Łódź, ul. Przybyszewskiego 12