s9
s17
s18
s16
slajd_x
s8
s2
s11
s7
s6
s13
s4
s12
gab_5
s5
gab_1
s30
s14
s1
s3
tartak
s19
s20
s21
s22
s23
s24
s25

Zapraszamy. Skorzystaj z doświadczenia naszych specjalistów.

Zgryz otwarty powikłany krzyżowym – też się leczą.

Zgryz otwarty powikłany  krzyżowym –  też się leczą .
Pacjentka 38 lat często po wielu próbach poszukiwania pomocy. Zastosowany
aparaty stałe i aparat podniebienny.

Sumienne noszenie wyciągów zewnętrznych pod kontrola tomografii komputerowej zbliża nas do końca leczenia. Koniec to tylko rekonturing, częściowy bonding, wybielanie i uśmiech gotowy .

Zapraszamy. Skorzystaj z doświadczenia naszych specjalistów.

Gabinet stomatologiczny Ortoprotex, Łódź, ul. Przybyszewskiego 12