s9
s17
s18
s16
slajd_x
s8
s2
s11
s7
s6
s13
s4
s12
gab_5
s5
gab_1
s30
s14
s1
s3
tartak
s19
s20
s21
s22
s23
s24
s25

Zapraszamy. Skorzystaj z doświadczenia naszych specjalistów.

ZGRYZ OTWARY pacjentka 40 lat 

Pacjentka leczona dwoma aparatami stałymi 20 miesięcy . Leczenie zakończone
licówkami bez szlifowania typu bonding.Leczenie ortodontyczne –  spec.ortodonta Joanna Ślusiewicz
Leczenie estetyczne        –   lek.stom. Irena Kopeć

Zapraszamy. Skorzystaj z doświadczenia naszych specjalistów.

Gabinet stomatologiczny Ortoprotex, Łódź, ul. Przybyszewskiego 12