s9
s17
s18
s16
slajd_x
s8
s2
s11
s7
s6
s13
s4
s12
gab_5
s5
gab_1
s30
s14
s1
s3
tartak
s19
s20
s21
s22
s23
s24
s25

Zapraszamy. Skorzystaj z doświadczenia naszych specjalistów.

Wielospecjalistyczne leczenie zespołowe

Estetyczne i trwałe rezultaty leczenia stomatologicznego można uzyskać dzięki połączeniu wiedzy i doświadczenia kilku lekarzy dentystów. Takie właśnie holistyczne wielospecjalizacyjne leczenie oferujemy naszym Pacjentom w gabinecie Ortoprotex. Prezentowany uśmiech uzyskano dzięki zmianie położenia zębów (leczenie ortodontyczne), uzupełnieniu utraconych w przeszłości zębów (implanty),ustaleniu nowego zgryzu (deprogramacja ułożenia szczęk) oraz leczeniu estetycznemu (licówki i korony na implanty). Lecząc razem można osiągnąć o wiele więcej!

Zapraszamy. Skorzystaj z doświadczenia naszych specjalistów.

Gabinet stomatologiczny Ortoprotex, Łódź, ul. Przybyszewskiego 12